het beschermde Noord-Hollands duinreservaat van let wel... 7000ha groot

Noordhollands Duinreservaat

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert PWN meer dan 7000 hectare duingebied. Wij beschermen er de natuur en zorgen tegelijkertijd dat bezoekers er terecht kunnen voor recreatie. De natuurgebieden die wij beheren zijn het Noordhollands Duinreservaat en delen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Het Noordhollands Duinreservaat (NHD) is een van de grootste natuurgebieden in ons land. Het strekt zich uit vanaf de Corusterreinen bij Wijk aan Zee tot de Schoorlse Duinen. Daarmee is het zo’n 20 kilometer lang en 2,5 km breed, met een oppervlakte van 5300 hectare.

In dit gebied komen veel plant- en diersoorten voor. Dit heeft alles te maken met de uitgestrektheid en afwisselende begroeiing van het gebied. Ook de hoogte, vochtigheid, kalkgehalte en het menselijk gebruik in het verleden hebben gezorgd voor een grote verscheidenheid aan soorten.

Geschiedenis
In 1903 kocht de provincie Noord-Holland landgoed Bakkum aan. In 1920 werd het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) opgericht voor de drinkwaterwinning en distributie door de provincie. De terreinen werden opengesteld voor het publiek. Na 1933 volgde uitbreiding van de bezittingen. PWN ging bijna heel Noord-Holland voorzien van schoon drinkwater. Amsterdam hield eigen waterleidingduinen. PWN kreeg ook het beheer van de duinterreinen toegewezen. Vanaf 1960 nam het belang van recreatie en natuurbescherming in het duingebied sterk toe. In de tweede helft van de 20e eeuw is overgegaan op infiltratie van voorgezuiverd rivierwater (IJsselmeer en Rijn) in de duinen, om de ondergrondse watervoorraad weer op peil te brengen en de achteruitgang van de natuur, als gevolg van de sterk gedaalde grondwaterstand, een halt toe te roepen. Zie het artikel "Iedereen drinkt graag uit de duinen".

Belang van de duinen
In de 21ste eeuw is het duin belangrijk voor de mens als zeewering en als gebied voor natuur, recreatie en waterwinning. Om voldoende drinkwater te kunnen leveren zonder de natuur aan te tasten, ontwikkelt PWN nieuwe wintechnieken in de duinen.

Gebiedsbeschrijving
In het Gebiedsplan Noordhollands Duinreservaat 2005-2008 hebben wij de uitgangspunten voor het natuur- en recreatiebeheer vastgelegd.
Voor een beschrijving van flora, fauna en cultuurhistorie per deelgebied kunt u kijken op www.natuurwegwijzer.nl

Bezoekerscentrum De Hoep
Bezoekerscentrum De Hoep 
in Castricum is het ideale vertrekpunt om het unieke duingebied te verkennen. Op een speelse manier maakt u er kennis met de flora en fauna.

Kamperen
In het Noordhollands Duinreservaat kunt u op een aantal campings genieten van de natuur. Ga voor meer informatie naar kamperen in het duin.

   KAMERVERHUUR HEEMSKERK .nl
                           Zien...  is eigenlijk (altijd wel)..graag willen wonen !